içirtmək

içirtmək
f.
1. İçməyə sövq və ya məcbur etmək; içdirmək. Su içirtmək. – Əzizim, qandı ürək; Yar sözün dandı ürək; Şirin şərbət içirtdin; Nədən bəs yandı ürək? (Bayatı). Bir əlində sudur, bir əlində od; Gah verib içirdər, gah yaxar gedər. Molla Cümə. <Mirzənin> böyük oğlu təbib bir yanında əyləşib, tez-tez atasının sinəsinə yaş məhrəba salırdı, lazım olduqca dərman içirdirdi. Ə. H..
2. İçki verib kefləndirmək, sərxoş etmək; keflənməsinə səbəb olmaq. Onu kim içirdibdir?

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • içirtmə — «İçirtmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • içirdilmək — «İçirtmək»dən məch. Dərman içirdilmək. İçki içirdilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəhər — is. <fars.> 1. Canlı orqanizmi zəhərləndirə bilən maddə; ağı. İlan zəhəri. Öldürücü zəhər. Zəhər vermək (zəhərləmək). Zəhər yemək – özünü öldürmək üçün zəhər içmək. // məc. Çox acı şey haqqında. Bu dərman lap zəhərdir. Zəhər kimi – çox acı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsmim — ə. qəti qərar vermə; qəti niyyət etmə; qərar ə. zəhər içirtmə, zəhərləmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dayə — is. <fars.> 1. Uşağa baxan, uşağa qulluq edən qadın; mürəbbiyə. O zaman dayə, Əli ilə bərabər gəzməyə getmək istəyirdi. İ. M.. <Ağca> dünyagörmüş xanımların məsləhəti ilə bir dayə tutub, uşağı ona tapşırdı. M. C.. // Özgə uşaqlarına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • içdirmək — bax içirtmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • içirmək — bax içirtmək. Solğun dodağından cami sevdanı; İçirmişdir mənə saqiyiəzəl. Ə. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suvarmaq — f. 1. Süni vasitələrlə torpağı, yeri islatmaq, nəmləndirmək; sulamaq. Ləkləri suvarmaq. Əkin yerlərini suvarmaq. – Hər suçunun cirəsi gündə bir hektar yeri suvarmaqdır. Ə. Vəl.. Çəpərin kölgəsində yaşıl qalmış nar kollarının dibinə <Səməd>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”